Gør Design & Konstruktion mindre forvirrende

Digitalisering
Litteratur
Programmering
Læring

Tema/emne

D&K kan være forvirrende for studerende, fordi al viden om faget er knyttet op på usorterede brødtekster.

Problemformulering

Hvordan kan grafisk visualisering af D&K forbedre indlæringsevnen og organiseringen af undervisningen på RUC?

Målgruppe

Studerende og lærere på RUC.

Teori

Kategorisering, indlæring og pædagogik, semantik, grafteori og -visualisering.

Metode

Grafisk visualisering.

Semantisk “kortlægning” af begreber introduceret på HumTek - Væsentlige træk i teorier, metoder og modeller.

Interviews med studerende, undervisere og pædagoger om udfordringer i faget.

Resultat

Mange af udfordringerne ved indlæring er forbundet med det operative, og ikke indholdet. Grafisk visualisering kan fungere som både opslagsværk, begrebsliste og mere overskuelig udgangspunkt for at hoppe til kildeteksterne.


Kilder

Padlet, udkast

Padlet